Wat zijn onze plannen?

Duurzaamheidspark combineert het opwekken van zonne-energie met reguliere landbouw (agrivoltaics). Landbouwgrond krijgt een dubbele functie: ‘groentestroom’, we verbouwen onbespoten groenten en fruit die door de zonne-panelen bijdragen aan een beter klimaat. Samen met de hogescholen HAS (Den Bosch) en HAN (Arnhem/Nijmegen) doen we wetenschappelijk gewasonderzoek naar teelt onder zonnepanelen en brengen alle groeiomstandigheden in kaart. 

Met dank aan: