Onze missie

Het doel van Duurzaamheidspark is om landbouwgrond een dubbele functie te geven, voor zowél het opwekken van zonne-energie áls voor landbouw (agrivoltaics). Dit gebeurt door middel van een geoctrooieerd systeem met lichtdoorlatende zonnepanelen, een geïntegreerd bewateringssysteem, slimme landbouwsensoren en volledige verschuifbaarheid over rails. Samen met de hogescholen HAS (Den Bosch) en HAN (Arnhem/Nijmegen) wordt in het eerste zonnepark in Oss wetenschappelijk onderzoek naar de plantengroei, de bodemgezondheid/vruchtbaarheid en de groeiomstandigheden van planten binnen dit microklimaat onder zonnepanelen gedaan. Dit onderzoekspark is 800 m2 en bevat 16 opstellingen van het systeem met 282 zonnepanelen (ca. 76.000 Wp). De landbouwproducten worden lokaal afgezet in een boer-tot-bord-systeem, zodat het transport zo duurzaam mogelijk is. Door twee belangrijke aspecten van duurzaamheid, het opwekken van groene stroom en efficiënt landgebruik samen te voegen, hoopt Duurzaamheidspark uiteindelijk een 2-in-1 oplossing te bieden voor zowel onze energietransitie als de agrarische sector.

Onze doelen en waarden:

·        Landbouwgrond een dubbele functie geven, voor het verbouwen van groenten en fruit én het opwekken van zonne-energie. Zo kunnen we de doelen van de energietransitie behalen, terwijl landbouwgrond in gebruik kan blijven om de groeiende wereldbevolking te voeden.

·        Zonne-energie opwekken, terwijl biodiversiteit en bodemleven bewaard blijven. Door de grond onder zonnepanelen in gebruik te houden en panelen te gebruiken die licht doorlaten, willen we groene stroom opwekken, zónder dat er kostbare landbouwgrond verloren gaat en de biodiversiteit achteruit gaat.

·        Local-for-local, circulair en van boer-tot-bord, landbouwproducten worden in de eigen regio gedistribueerd en geconsumeerd, zodat er zo min mogelijk transport en dus uitstoot van CO2 en fijnstof is.

·        Een beter en groener verdienmodel voor de agrarische sector: veel agrariërs kunnen momenteel financieel gezien geen gezonde bedrijfsvoering realiseren en worstelen met de verduurzaming van hun bedrijf. Met ons systeem verduurzaamt een agrariër, terwijl hij nu ook twee inkomstenbronnen krijgt: groene stroom en landbouwproducten. Een betere socio-economische situatie en duurzaamheid moeten hier samenkomen.

 

·        Kennisdeling met het hoger onderwijs: vanaf het begin van project werken we al zeer nauw met het onderwijs samen. De hogescholen HAS en HAN zijn als projectpartners intensief onderzoek aan het uitvoeren op onze zeer innovatie en leerzame locatie. Zo willen we de studenten en jongeren inspireren als het over duurzaamheid en technische innovatie gaat.