Open dagen 19 en 26 juni 2020

Geachte heer/mevrouw

Wij willen u nogmaals hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling in ons project tijdens de open dagen. Wij kijken zelf terug naar twee mooie dagen, waarin wij het met een heel breed publiek over onze visie en het Duurzaamheidspark hebben gehad. Het enthousiasme, de positieve terugkoppeling en de vele aanvullende ideeën die wij van u hebben mogen ontvangen, geven ons het vertrouwen om deze ontwikkeling door te zetten. Wij gaan nu extra gemotiveerd en gesteund door jullie mooie reacties, starten met de realisatie van de onderzoeksopstelling van 300 panelen waaronder we het gewasonderzoek gaan uitvoeren. Gelijktijdig blijven we zoeken naar manieren om het verplaatsbare zonnepanelensysteem te verbeteren en goedkoper te maken.

Wij hebben veel mensen ontmoet waarmee we graag contact willen houden. Gelijktijdig is het zo dat we ons niet aan u willen opdringen. Wij hopen spoedig weer van ons te laten horen en hopen dat u ook ons via onze website en/of sociale media zal blijven volgen.

Met vriendelijke groeten,

Het team van Duurzaamheidspark          Jolanda en Patrick Bekkers, Rogier Mul MA, Ing. Olaf Duisters (MEM)

Blijf op de hoogte van het project via sociale media:

Facebook: https://www.facebook.com/Duurzaamheidpark-106691324322302

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/duurzaamheidspark/

Twitter: https://twitter.com/Duurzaampark

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChNLLwwiIRLmzViyDjyrJZQ

Open dag 19 juni 2020

Afgelopen vrijdag (19-6-2020) hebben wij een open dag gehouden voor bedrijven uit de regio, onderwijsinstellingen, de Provincie Noord-Brabant, gemeentes en vele andere geïnteresseerden gehouden. Deze dag was drukbezocht en lokale media zoals de tv-zender dtv en het Brabants dagblad waren aanwezig en hebben beiden een rapportage gemaakt:

Wij willen alle bezoekers bedanken voor hun tijd en aandacht en kijken zelf met genoegen terug naar de open dag. Aankomende vrijdag 26-6-2020 zullen wij nog een open dag houden, we zouden dan ook graag u willen ontvangen en u willen informeren over onze teeltondersteunende voorziening Duurzaamheidspark. Mocht u op de 19e niet aanwezig hebben kunnen zijn, dan heeft nu dus een tweede kans.

Mocht dit interessant klinken, dan ontvangen wij u graag op vrijdag de 26e, i.v.m. de COVID-19-voorschriften van het RIVM zijn wij wel genoodzaakt een beperkt aantal mensen op het terrein toe te laten en verdelen wij de bezoekers over de dag. Op bepaalde tijdslots hebben wij nu al geen plaats meer, dus daarom willen wij u vragen door te geven op welk tijdstip u eventueel langs zou willen komen. De mogelijkheden zijn:

a.            09:00 tot 10:30 uur

b.            10:30 tot 12:00 uur

c.            13:00 tot 14:30 uur

d.            14:30 tot 16:00 uur

e.            16:00 tot 17:30 uur

HAN project SDG’s

Afgelopen 5 maanden is samen met de HAN onderzoek gedaan naar selectie en implementatie van Sustainable Development Goals (SDG). Dit is gebeurd in samenwerking met de gemeente Oss, 27 bedrijfskundige studenten, intermediair de Kracht van New Business Oss en vier bedrijven. Ondanks de coronatijd bleef de spirit in het project door alle partijen en zijn er mooie resultaten gerealiseerd.

Global Goals in actie: van ideaal naar stappenplan – Duurzaam Oss

Open dag 26 september 2019

De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met de voorbereidingen van een Duurzaamheidspark in Oss, direct of indirect bent u, of uw organisatie, daar ook bij betrokken geweest of in geïnteresseerd geraakt.

Inmiddels maken wij grote vorderingen die we graag met u willen delen.

Zo zijn uit de omgevingsdialoog en de overige gesprekken die wij hebben gevoerd de volgende kernwaarden gedestilleerd waarbij met het ontwerp rekening gehouden is:

  • Behoud van de zichtlijnen in de polder;
  • Beperken zichthinder voor omwonenden;
  • Voorkomen van verlies van landbouwgronden;
  • Een ingetogen landschappelijke inpassing.

Voor de landschappelijke inpassing is opdracht gegeven aan een gerenommeerd bureau (Pouderoyen). De schetsen zullen medio september klaar zijn. De nadruk van het ontwerp komt te liggen op het zoveel mogelijk in stand houden van de zichtlijnen in de polder. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheid van het vrijhouden van de gronden die gelegen zijn binnen de bebouwde kom.

We willen onder de zonnepanelen gewassen gaan telen. Afhankelijk van het gewas zullen hiervoor deels lichtdoorlatende panelen worden gebruikt. Het gaat om gewassen die minder licht nodig hebben en soms ook beschermd moeten worden tegen teveel licht of andere weersinvloeden. De hoogte van de constructie wordt beperkt gehouden.

Voor de bepaling van de plantenkeuze en de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek zijn contacten gelegd met de Landbouw Universiteit Wageningen en ir. Ton van Oostwaard van MyEarth. Er is reeds een kleine hoeveelheid planten geleverd die we onder de panelen kunnen laten opgroeien en waarmee de eerste testen gedaan kunnen worden.

Wij nodigen u uit om onze vorderingen te komen bekijken op donderdag 26 september tussen 11:00 en 17:00. Op de locatie aan de Mr van Coothstraat (akker tegenover industrieterrein het Wargaren) zullen we dan het landschapsontwerp toelichten en een prototype-opstelling plaatsen.

Wij hopen van u een positieve reactie te ontvangen en mogelijk nog wat suggesties te krijgen waarmee het plan verder verbeterd kan worden. U kunt in de genoemde periode vrij inlopen.

Graag vernemen wij of u van onze uitnodiging gebruik wilt maken.

Namens de initiatiefnemers Patrick en Jolanda Bekkers, Bestex Fabricage